หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
 
NEWS
อบต.แม่ลาน้อย เต็มใจให้บริการ ติดต่อโทร. 053-062-053 ค่ะ
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
 
อาชีพประชากร
  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว ทำสวน ปลูกข้าวโพด ปลูกกระเทียม ปลูกถั่วลิสง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว รับราชการและรับจ้างทั่วไป
 
 
 
 
ภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิประเทศร้อยละ 95 เป็นป่าเขาทุรกันดารประกอบด้วยภูเขาสูงชัน และเป็น พื้นที่ราบ เพียงร้อยละ 5
 
 
 
 
ภูมิอากาศ
  สภาพภูมิอากาศของตำบลแม่ลาน้อย เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล (Tropical Samamadimate : AW) สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
    ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน ในช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จะมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และมีฟ้าหลัวเกือบทั้งวัน เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดประมาณเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 37 องศาเซลเซียส
    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ต้นปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดผ่านทะเลและมหาสมุทรเป็นลมที่มีความชื้นสูง ทำให้ฝนตกชุกโดยทั่วไป
    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดพามาจากประเทศจีน นำเอาอากาศหนาวเย็นเข้ามาปกคลุมอุณหภูมิต่าสุดอยู่ในช่วง เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด 9 องศาเซลเซียส
 
 
 
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ โดยมีข้อมูลสถาบันทางสังคม และองค์กรศาสนา ดังนี้
    วัด จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
      วัดบ้านแม่แลบ
      วัดแม่งะ
      วัดบ้านแม่ลางิ้ว
      วัดบ้านท่าสองแคว
      วัดบ้านแม่สะปึ๋งใต้
      วัดป่าแก้วนนทพร
      วัดบ้านทุ่งรวงทอง
    สานักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สานักสงฆ์บ้านถ้าแม่ฮุ
    โบสถ์ จำนวน 15 แห่ง ดังนี้
      บ้านแม่สะปึ๋งเหนือ จำนวน 1 แห่ง
      บ้านแม่ละมอง จำนวน 3 แห่ง
      บ้านแม่ฮุ จำนวน 2 แห่ง
      บ้านพระบาทห้วยผึ้ง จำนวน 1 แห่ง
      บ้านแม่แลบ จำนวน 1 แห่ง
      บ้านห้วยริน จำนวน 1 แห่ง
      บ้านท่าสองแคว จำนวน 4 แห่ง
      บ้านแม่สะปึ๋งใต้ จำนวน 1 แห่ง
      บ้านทุ่งรวงทอง จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
    ช่วงเดือนเมษายน มีประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
    ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม มีประเพณีสลากภัต
    ช่วงเดือนพฤศจิกายน มีประเพณีลอยกระทง
    ช่วงเดือนธันวาคม มีการจัดงานวันคริสต์มาส
 
 
 
 
การศึกษาในตำบล
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งรวงทอง
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แลบ
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮุ
    โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 10 แห่ง ดังนี้
      โรงเรียนบ้านแม่ฮุ
      โรงเรียนบ้านแม่งะ
      โรงเรียนบ้านท่าสองแคว
      โรงเรียนบ้านลุ่มน้ำวิทยา
      โรงเรียนตำรวจตระเวชชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว
      โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง
      โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้
      โรงเรียนบ้านแม่แลบ
      โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สาขาบ้านทุ่งรวงทอง
    โรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาพิเศษ
      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
 
 
 
 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
  การรวมกลุ่มในชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่ของตำบลแม่ลาน้อย เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างการพัฒนาการบริหารจัดการของหมู่บ้าน ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้
    กลุ่มทอผ้า จำนวน 1 กลุ่ม
    กลุ่มตีมีด จำนวน 1 กลุ่ม
    กลุ่มสหกรณ์การเกษตร จำนวน 11 กลุ่ม
    กลุ่มสถาบันการเงิน จำนวน 1 กลุ่ม
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม
    กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม
 
 
 
 
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ : 053-062-053 โทรสาร : 053-062-055  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย  
จำนวนผู้เข้าชม 283,192 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-033-1785